欢迎您访问 AG娱乐APP下载有限公司官方网站

AG娱乐APP下载简介 联系我们

欢迎来电咨询

076-32941299

新闻资讯

全国服务热线

076-32941299

技术过硬,据实报价

AG娱乐APP下载相关知识

当前位置:主页 > 新闻资讯 > AG娱乐APP下载相关知识 >

AG娱乐APP下载_ 教师资格证(小学)零基础?记着这些知识点

2021-08-05 07:01 已有人浏览
本文摘要:小学教育教学知识与能力【确定考点】教育与教育学考点 1:《学记》中的教学原则【考察题型】单项选择题【考察内容】教学相长虽有嘉肴,弗食不知其旨也;虽有至道,弗学不知其善也。是故,学然后知不足,教然后之困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。 故曰:教学相长也预时孙摩禁于未发谓之预,当其可谓之时,不陵节而施谓之孙,相观而善谓之摩。此四者,教之所由也长善救失学者有四失,教者必知之。人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。 此四者,心之莫同也。

AG娱乐APP下载

小学教育教学知识与能力【确定考点】教育与教育学考点 1:《学记》中的教学原则【考察题型】单项选择题【考察内容】教学相长虽有嘉肴,弗食不知其旨也;虽有至道,弗学不知其善也。是故,学然后知不足,教然后之困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也预时孙摩禁于未发谓之预,当其可谓之时,不陵节而施谓之孙,相观而善谓之摩。此四者,教之所由也长善救失学者有四失,教者必知之。人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。

此四者,心之莫同也。知其心,然后能救其失也,教也者, 长善而救其失者也。启发诱导故君子之教,喻也。道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。

道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。和易以思,可谓善喻矣。藏息相辅(课内课外相联合)大学之教也,时教必有正业,退息必有居学。

„„故君子之于学也,藏 焉修焉,息焉游焉。【考题示例 1】我国的教育专著《学记》中就提出“时教必有正业,退息必有居学”的()相联合的教育思想。A.游戏与学习 B.课内与课外C.学习与思考 D.学习与行动【考题示例 2】“学者有四失,教者必知之。人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。

此四者,心之莫同也。知其心,然后能救其失也,教也者,长善而救其失者也。”出自( )。

A.《论语》B.《学记》C.《大学》D.《孟子》教育与人的生长考点 2:影响个体身心生长的因素【考察题型】单项选择题,简答题,质料分析题【考察内容】遗传素质在人的身心生长中的作用:(1)遗传素质是人的身心生长的前提,为个体的身心生长提供了可能性;(2)遗传素质的差异是造成个体间个体差异的原因之一;(3)遗传素质的成熟制约身心生长的水平及阶段;(4)遗传素质仅为人的生长提供物质前提,而不能决议人的生长(遗传在人的生长中的作用是不能夸大的)情况在人的身心生长中的作用:(1)情况为个体的生长提供了多种可能,包罗机缘、条件和工具;(2)情况对个体生长的影响有努力和消极之分;(3)人在接受情况影响和作用时,也不是消极的、被动的。【考题示例 01】简述遗传素质在人的身心生长中的作用。

【考题示例 02】马克思说:“搬运夫和哲学家的原始差异要比家犬和猎犬之间的差异小得多,他们之间的鸿沟是由分工造成的。”这说明()。A. 遗传素质为人的生长提供了可能B. 遗传素质的差异是造成个体间个体差异的原因之C.遗传素质的成熟制约身心生长的水平及阶段D.遗传素质仅为人的生长提供物质前提,而不能决议人的生长【考题示例 03】简述情况在人的身心生长中的作用。

教师专业生长考点 3:《小学教师专业尺度(试行)》【考察题型】单项选择题,简朴题,质料分析题【考察内容】《小学教师专业尺度(试行)》的基本理念:(1)师德为先;(2)学生为本;(3)能力为重;(4)终身学习。《小学教师专业尺度(试行)》的基本内容:(1)专业理念与师德;(2)专业知识;(3)专业能力。【考题示例 01】简述《小学教师专业尺度(试行)》中“师德为先”的基本理念。

AG娱乐APP下载

【考题示例 02】简述《小学教师专业尺度(试行)》的主要内容。【考题示例 02】简述《小学教师专业尺度(试行)》中“专业知识”的结构。

课程考点 4:新课改提倡的课程评价理念【考察题型】单项选择题,简朴题,质料分析题【考察内容】新一轮课程革新提倡“驻足历程,促进生长”的课程评价。新课程提倡的生长性评价的基本内在:(1)评价目的是促进生长;(2)评价内容综合化,全面素质评价;(3)评价方式多样化,定性和定量相联合的评价;(4)评价主体多元化,教师、学生、家长、治理者配合到场的、交互作用的评价;(5)更注重评价历程,形成性评价和终结性评价有机联合。

【考题示例 01】基础教育课程革新提倡的评价观是( )。A.主题性评价观 B.专业性评价过C.生长性评价观 D.终结性评价观【考题示例 02】基础教育课程革新中“建设促进学生全面生长的评价体系”的理论依据是()。

A.斯皮尔曼的二因素理论 B.吉尔福特的三维结构理论C.卡特尔的智力形态理论 D.加德纳的多元智能理论【考题示例 03】简述新课程革新提倡的生长性评价的基本内在。学习的认知基础考点 5:皮亚杰认知生长阶段理论(主要考察前运算和详细运算阶段)【考察题型】单项选择题,简朴题【考察内容】考察阶段年事特征前运算阶段 2~7 岁(1) 早期符号功效,语言迅猛生长(2) 自我中心(三山实验),团体独白(3) 泛灵论(4) 思维的片面性、刻板性(5) 思维不行逆(6) 尚未获得守恒(7) 认知运动相对详细化详细运算阶段 7~12 岁(1) 思维的可逆(2) 获得守恒(液体守恒实验)(3) 思维的多维性(4) 去自我中心(5) 详细逻辑思维【考题示例 01】简述皮亚杰理论中 2-7 岁儿童思维生长的特征。【考题示例 02】小红认为,她喜欢狗,所以每一小我私家也都喜欢狗。

她所体现出来的是前运算思维的何种特征? ( )。A.不行逆性B.单维性C.自我中心D.集中化【考题示例 03】四岁的丽丽知道小明是自己的哥哥,但当问她小明有没有妹妹时,她却回覆没有。这体现了丽丽的哪种思维特征( )。A.不行逆性B.不守恒性C.自我中心性 D.守恒性德育考点 6:德育原则【考察题型】单选、简答、案例分析【考察内容】德育原则是教育者对青少年学生举行德育必须遵循的基本要求,是处置惩罚德育事情中的基本矛盾、关系的准则或指导思想。

小学儿童的宁静与康健考点 7:小学儿童意外事故的预防与处置惩罚【考察题型】单选。


本文关键词:AG娱乐APP下载,娱乐,APP,下载,教师,资格证,小学,零,基础,记着

本文来源:AG娱乐APP下载-www.per852.com

与AG娱乐APP下载_ 教师资格证(小学)零基础?记着这些知识点相关的其他内容